เพลงที่ขอ : จะรันเพลงรวมๆ เพื่อความหลากหลาย จะเป็นเพลงเก่า....เผื่อคนฟังเพลงสตริงเก่าแล้วเบื่อ...
ชื่อผู้ขอ : แก๊..แก่ เวลา : 09:03:51

เพลงที่ขอ : ขออภัย ช่วงนี้ฟังเพลงออโต้ไปก่อน..ขอเวลาอีกสัก 1 เดือน เจจะกลับมาเปิดเพลงปกติครับ
ชื่อผู้ขอ : แก๊..แก่ เวลา : 05:01:48