เพลงที่ขอ : แม่ค้าตากลม
ชื่อผู้ขอ : ตาสอ เวลา : 03:15:10

เพลงที่ขอ : จำใจชั่ว
ชื่อผู้ขอ : หมูน้อย เวลา : 19:27:44