เพลงที่ขอ : ขอแรง
ชื่อผู้ขอ : คนlove เวลา : 19:44:39

เพลงที่ขอ : ช้ำคือเรา
ชื่อผู้ขอ : คนเหงาเชียงใหม่ เวลา : 15:39:10