เพลงที่ขอ : https://www.youtube.com/watch?v=EXhrAhqmYf4&list=RDEXhrAhqmYf4&start_radio=1
ชื่อผู้ขอ : เต้ย เวลา : 23:52:12

เพลงที่ขอ : ดวงเดือน
ชื่อผู้ขอ : เต้ย เวลา : 23:51:57

เพลงที่ขอ : หลอกกันไซ
ชื่อผู้ขอ : am เวลา : 21:56:13

เพลงที่ขอ : ไว้ใจฉันได้เสมอ - คิว สุวีระ
ชื่อผู้ขอ : คิก เวลา : 22:55:17

เพลงที่ขอ : Rihanna - Diamonds
ชื่อผู้ขอ : คิก เวลา : 20:26:18