เติมข้อมูลที่ลูกค้าต้องการและกดตกลง
ระบบคิดค่าบริการที่ต้องจ่ายไม่มีบวกเพิ่มภายหลัง
ผู้ฟังสูงสุด : คน
พื้นที่เก็บเพลง : MB